שווה לקרוא

אחריות

המילה אַחֲרָיוּת היא מילה מדהימה - כמו כל השפה העברית:

ראשית היא מתחילה  ב- א' ומסתיימת ב- ת', והכוונה היא שלקיחת אחריות,  צריכה להיות כוללת מההתחלה ועד הסוף.

המילה אַחֲרָיוּת היא מילה מדהימה - כמו כל השפה העברית:

ראשית היא מתחילה  ב- א' ומסתיימת ב- ת', והכוונה היא שלקיחת אחריות,  צריכה להיות כוללת מההתחלה ועד הסוף.

שנית, המילה אחריות היא מילה במשמעות מצטברת, כלומר :

א - הכוונה היא לאני, קודם כל אני צריך לקחת אחריות על עצמי.

אח - לאחר שלקחתי אחריות על עצמי אני יכול לקחת אחריות על אחי, הכוונה למעגל הקרוב אלי.

אחר - השלב הבא הוא לקיחת אחריות על האחר - והכוונה היא לכל אדם.

אחרַי - ברגע שלקחתי אחריות על שלשת המעגלים הראשונים אני יכול להוביל אחרַי.

אחריו - אמונה. יש כאלו שיגידו אלוהים, יש כאלו שיגידו הבריאה, אנרגיה קוסמית.

ולבסוף – אחריות.

מה שעוד לומדים מהמילה המדהימה הזו היא שיש חשיבות לסדר:

אדם אינו יכול להיות אחראי על אחר לפני שהוא אחראי על עצמו.